MISJA

Misją Domu jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i społecznej przydatności, jak również integracja ze społecznością lokalną.

Celem Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13, jest całodobowe zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego oraz określonymi standardami.

Celem pracowników Domu jest dążenie do profesjonalnego wykonywania zadań.

zdjęcie przedstawiające budynek DPS przy ulicy Konarskiego 11

Historia Domu Pomocy Społecznej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ